Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Tùy biến
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Tiền tệ:
Counter Strike 12 -
Sloturi: 12
Port: 27015
Ip dedicat
FPS/Ticrate: 1000
Downloadurl instant
Panou administrare: GamePanel
Acces FTP
Autorestart on crash
Securitate SSL
Instalare gratuita
Functie reinstall
Fara restrictii
Firewall
Spatiu Nelimitat
Pluginuri predefinite
Conexiune: 1Gbps
Backup incremental: Da

Counter Strike 32 -
Sloturi: 32
Port: 27015
Ip dedicat
FPS/Ticrate: 1000
Downloadurl instant
Panou administrare: GamePanel
Acces FTP
Autorestart on crash
Securitate SSL
Instalare gratuita
Functie reinstall
Fara restrictii
Firewall
Spatiu Nelimitat
Pluginuri predefinite
Conexiune: 1Gbps
Backup incremental: Da

3 x Counter Strike 32 -
Numar servere: 3
Sloturi: 32
Port: 27015
Ip dedicat
FPS/Ticrate: 1000
Downloadurl instant
Panou administrare: GamePanel
Acces FTP
Autorestart on crash
Securitate SSL
Instalare gratuita
Functie reinstall
Fara restrictii
Firewall
Spatiu Nelimitat
Pluginuri predefinite
Conexiune: 1Gbps
Backup incremental: Da

Secure Transaction Tuân theo chính sách bảo mật thông tin. IP truy cập đặt hàng (3.237.254.197) đã được lưu lại trên hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution